9. Automatinis atnaujinimas internetu

Lietuvių kalbos žodynas yra tęstinis Lietuvių kalbos instituto projektas. Planuojama žodyną ir jo programą taisyti bei tobulinti toliau, todėl yra įdiegta funkcija, kuri tikrina, ar naudojamas žodynas ir jo programa yra naujausios versijos.

Lietuvių kalbos institutui išleidus naujinį, programa apie tai Jums praneš specialiu langu. Naują versiją radusi programa pasiūlys atsinaujinti turimą žodyną.

Pranešimo apie naują LKŽ versiją langas.

Pav. 1.32. Pranešimo apie naują LKŽ versiją langas.


Lange bus pateikta informacija apie naujai išleistą LKŽ versiją, bus apibūdinti joje atlikti pagrindiniai pakeitimai ir pataisymai.

Paspaudus mygtuką Įdiegti naujinį, bus pateikta instrukcija, kuria naudodamiesi galėsite atsisiųsti ir įsidiegti naujausią LKŽ versiją.

Jeigu dabar naujinio įdiegti nenorite, bet galbūt norėsite vėliau, spauskite mygtuką Priminti vėliau. Programa apie išleistą naujinį primins kitą kartą ją paleidžiant.

Jeigu naujinio įdiegti nenorite, spauskite mygtuką Praleisti šį naujinį. Programa apie jį nebeprimins, kol bus išleistas kitas naujinys.

Jeigu nenorite, kad LKŽ programa kiekvieną kartą paleidžiant tikrintų, ar yra išleista nauja programos versija, išjunkite šią funkciją programos nuostatose (žr. skyrelį Nuostatos).

Patikrinti, ar yra išleista nauja LKŽ versija, galima ir neautomatiškai (rankiniu būdu). Pasirinkus meniu elementą ŽinynasIeškoti naujinių... programa internetu patikrins, ar yra nauja versija.

Meniu elemento Ieškoti naujinių... vykdymo langas.

Pav. 1.33. Meniu elemento Ieškoti naujinių... vykdymo langas.