Skyrius 1. Programa

Žodyno programa palaiko du paieškos veikimo būdus – paprastąjį ir specialųjį, kitaip sakant galima naudotis paprastąja ir specialiąja paieška.

Sužinoti, kuri paieška yra įjungta, galima pažvelgus į paieškos laukelį. Jeigu jo dešinėje nėra klaustuko piktogramos, tai reiškia, kad yra įjungta paprastoji paieška.


Jeigu paieškos laukelio dešinėje yra klaustuko piktograma, tai reiškia, kad yra įjungta specialioji paieška.


Jei yra įjungta specialioji paieška, programa ieško žodžių žodyne pagal užklausas.

Užklausa yra specialus raidžių, žodžio dalių, žodžių ir pakaitos simbolių derinys, skirtas rasti norimą žodį, žodžius ar frazeologizmus. Ieškomas žodis ar frazė įvedami taip pat kaip ir naudojantis paprastąja paieška (žr. skyrelį Paprastoji paieška, tik galima praleisti norimą raidę arba raides ir jų vietoje įrašyti šiuos pakaitos simbolius:

  • Vietoje raidės įvedus . (tašką) bus rodomi tie žodžiai, kuriuose numatytoje vietoje yra bet kokia viena raidė;
  • Vietoje raidės ar kelių raidžių įvedus - (brūkšnelį) bus rodomi tie žodžiai, kuriuose numatytoje vietoje yra viena arba daugiau bet kokių raidžių.

Specialiosios paieškos simbolius galima įvesti bet kurioje žodžio vietoje – pradžioje, viduryje ar pabaigoje. Užklausoje galima naudoti vieną ar abu pakaitos simbolius, ar nenaudoti nė vieno. Juos galima pasitikslinti įjungus specialiąją paiešką ir pelės žymeklį nuvedus ant klaustuko piktogramos paieškos laukelyje.

Įvedus specialiosios paieškos užklausą be pakaitos simbolių bus rastas vienintelis žodis, jeigu toks paieškinis žodis šiame žodyne yra.


Įvedus užklausą a bus rasti septyni paieškiniai žodžiai (homonimai), turintys savo straipsnius.


Įvedus raidžių seką su pakaitos simboliu - (brūkšneliu), bus rasti žodžiai, prasidedantys ta raidžių seka, po kurių eina bet koks bet kokių raidžių skaičius.


Įvedus užklausą šen- (šen ir brūkšnelį), bus rasti žodžiai, kurie prasideda šen, vėliau eina bet koks bet kokių raidžių skaičius.


Įvedus užklausą .itas (tašką ir itas), bus rasti žodžiai, kurių pradžioje yra bet kokia vienintelė raidė, o po jos eina baigmuo itas.


Įvedus užklausą pr. (pr ir tašką), bus rasti žodžiai, kurių pradžioje yra pr, o vėliau eina bet kokia vienintelė raidė.


Įvedus užklausą pr.d- (pr, tašką, d ir brūkšnelį), bus rasti žodžiai, kurių pradžioje yra pr, tuomet eina bet kokia vienintelė raidė, vėliau – raidė d ir bet kokia raidžių seka.