Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas


Turinys

Pratarmė
1. Programa
1. Paieškos veikimo būdai
Paprastoji paieška
Įjungimas
Naudojimo pavyzdžiai
Specialioji paieška
Įjungimas
Naudojimo pavyzdžiai
Tikslingas specialiosios paieškos panaudojimas
2. Paieška žodžio straipsnio tekste
3. Spartieji klavišai
4. Nuostatos
5. Žiūrėtų žodžių praeities sąrašas
Praeities sąrašo išvalymas
6. Būsenos juosta
7. Teksto dydžio keitimas
8. Lietuviškų rašmenų įvedimas
Išjungimas
9. Automatinis atnaujinimas internetu
2. Žodynas
1. Žodyno tomai
2. Žodyno straipsnio struktūra
3. Papildomi paieškiniai žodžiai ir frazeologizmai
4. Leksikografinio pateikimo ypatybės
Žodyno pobūdis ir žodžių atranka
Tarmių leksika ir žodžių tarminės ypatybės
Senųjų raštų leksika
Žodžių kilmė
Kirčiavimas
Gramatinis apibūdinimas
Daiktavardis
Būdvardis
Skaitvardis
Įvardis
Veiksmažodis
Prieveiksmis
Prielinksnis, dalelytė, jungtukas
Jaustukas ir ištiktukas
Žodžių reikšmės, atspalviai ir nuorodos
Stilistinis žodžių apibūdinimas
Frazeologizmai ir smulkioji tautosaka
5. Žodyno šaltiniai
6. Žodžių geografija
7. Pažymos
8. Ženklai
9. Abėcėlė
3. Licencijos
1. Galutinio vartotojo licencinė sutartis
2. Trečiųjų šalių licencijos
Fervor
ICU4C
LibQxt
ltlangpack
OpenSSL
Qt framework
Snowball
SQLCipher
zlib